මේක මගේ යාළුවෙක් කියපු ඇත්තටම වුන කථාවක්. කථාවේ කතා නායකයෝ දෙන්නයි. නිවුන්නු. දෙන්න ම මේ පාර ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට ලිව්වයි කියමුකෝ. විභාගේ ඉවර වෙලා ගෙදර ඇවිත් දැන් ලියපුවා ගැන කතා වෙනවා.

“අර ලීටර් 10 භාජනයක් පුරවන්න ලීටර් 2 එකකින් කී පාරක් දාන්න ඕනිද කියලා අහලා තිබුන එකට ඔයා මොකක්ද ලිව්වේ? “.

 “අය්යෝ, එච්චර ඕනි නැති විස්තර නැතුව දහය බෙදීම දෙක කීයද කියලා කෙලින්ම ඇහුවානම් ඉවරයිනේ. මම ලිව්වා පහයි කියලා”

“නෑ…. එහෙම බෑ… දැන් පොඩි භාජනෙන් පුරවනකොට වතුර පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ හැලෙන්න පුළුවන් නේ ඉතින් පහක් මදි. ඒක හින්දා මම නම් ලිව්වේ හයයි කියලා. ”

කවුද මෙතන හරි… කවුද මෙතන වැරදි? 

ප්‍රශ්ණ පත්තර හදන අයට ලමයි හිතන හැටි ගැනත් හිතන්න වෙනවා….

Advertisements